Zarządzanie

Zarząd zlecony: na podstawie umowy z wspólnotą mieszkaniową wykonujemy wszelkie czynności z zakresu zwykłego zarządu nieruchumością wspólną.

Współdziałamy z zarządem wspólnoty i właścicielami w zakresie ustalonym w umowie.

Ustawa z 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z 24 czerwca 1994r o własności lokali art. 20

Zarząd powierzony: z upoważnienia wspólnoty mieszkaniowej na podstawie umowy w formie aktu notarialnego pełnimy zarząd nieruchumością wspólną.

Współdziałamy z właścicielami  w zakresie określonym w umowie.

Ustawa z 24 czerwca 1994r o własności lokali art. 18

 

 

Porady prawne: doradzamy zarządowi i właścicielom lokali w interpretowaniu przepisów prawnych oraz w wyznaczeniu celów krótko i daleko terminowych.