Oferta

Licencjonowane Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Licencja nr 12307

Licencja Krajowej Izby Nieruchomości 1379

ZNRiK: 03-984 Warszawa ul. Umińskiego 5/66 tel 22 299-68-50, tel. 730-30-70-40

 

 

OFERTA

Polecamy nasze usługi w szczególności dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie zarządzania, administrowania, prowadzenia księgowości, windykacji, obsługi prawnej i technicznej.

W ramach czynności udzielimy pomocy w zakresie uzyskania i ustalenia stanu prawnego nieruchości: REGON, NIP, konieczne regulaminy. W zakresie finansowania remontów doradzimy w zakresie uzyskania kredytu a dla termoizolacji audytu, projektu i premii finansowej. 

     Wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem utworzonym z mocy prawa. Jest to  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dlatego jest traktowana jako ustawowa osoba prawna.

Wspólnota to ogół właścicieli nieruchomości a także w kilku nieruchomościach. Wspólnota mieszkaniowa może zaciągać kredyty, czy pozywać do sądu. Członkami wspólnoty są właściciele lokali nie tylko mieszkalnych, również, lokali użytkowych, garaży - miejsc postojowych. Jeżeli, wyodrębniono i sprzedano kilka lokali ich dotychczasowym najemcom, a reszta lokatorów nie zdecydowała się na wykup, wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele wykupionych lokali i właściciel (Skarb Państwa, gmina, deweloper ) jako właściciel reszty lokali, natomiast najemcy nie są członkami wspólnoty i nie mają możliwości decydowania w sprawach wspólnoty. Istnieją dwa rodzaje wspólnot: duża i mała. Mała - to zwykła współwłasność uregulowana w kodeksie cywilnym i może istnieć w budynku, w którym wyodrębniono maksymalnie siedem lokali. Duża powstaje tam, gdzie jest więcej niż siedem lokali.

Wspólnota mieszkaniowa jest przykładem samorządu, gdzie zebranie ogółu właścicieli podejmuje uchwały, które stanowią prawo, a zarząd (zarządca art. 18 U. o w.l.) w oparciu o te uchwały zarządza wspólnotą i reprezentuje ją na zewnątrz. Poprawne zarządzanie wspólnotą zależy od ludzi-właścicieli lokali. Ludzie ci albo dążą do wspólnego dobra i szukają kompromisu, albo potrafią się tylko spierać, najczęściej dla zasady, nie mając przy tym nic do zaproponowania. Jest i wiele pozytywnych przykładów dobrze zarządzających się wspólnot mieszkaniowych, których członkowie niemałym trudem zdołali wykupić zajmowane lokale, a następnie doprowadzić całą nieruchomość do porządku i wyglądu, jakiego wcześniej nie zaznała.

W rozwikłaniu problemów administracyjnych i technicznych W.M może pomóc licencjonowany zarządca nieruchomości. Dobrze żeby nie był tylko administratorem, ale również miał rozeznanie pod względem prawnym,finansowym i eksploatacji technicznej nieruchomości.