Wycena


Wycena usługi zarządzania nieruchomością jest kształtowana według:

 • Zakresu powierzonych zadań (funkcje zarządu - zarządcy - administratora; zakres obsługi finansowo - księgowej)
 • Powierzchni nieruchomości i liczby lokali
 • Stanu technicznego i usytuowania nieruchomości,
 • Zakresu i częstotliwości rozliczeń,
 • Zakresu i ilości urządzeń pomiarowych i wskaźników świadczeń,
 • Funkcji obiektu (np. zarządzanie lokalami komercyjnymi).

Zapytanie ofertowe:

prosimy wysłać na adres: zarzadzanie@VP.pl

Aby w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskać realną wycenę usługi, należy uwzględnić jak najwięcej informacji

 

Doradztwo:

 • konsultacje z dojazdem: 244,-zł/pierwszą godzinę i 81,30 zł/ za każdą następną godz.
 • konsultacje na odległość w wybranej formie: konsultacji telefonicznych i za pośrednictwem poczty elektronicznej od  400,- zł/miesięcznie  w zależności od liczby spraw.
 
wycena indywidalna dla czynności:
 •                      konsultacje podczas zebrań wlaścicieli
 •                      prowadzenia zebrań

według niżej przedstawionych przykładowych danych:

rok budowy: ....................
powierzchnia dzialki: .      .............  m2
powierzchnia zabudowy: ............. .m2
kubatura:                          .............  m3
powierzchnia użytkowa .............. m2

w tym pow. przynależna .............. m2 (piwnice, komórki)
powierzchnia konserwacji zieleni (trawniki)                                             ............. m2
powierzchnia konserwacji utwardzonej ( chodniki, jezdnie, parkingi) ............. m2
powierzchnia konserwacji  w zimie ( drogi konieczne)                           ............. m2
liczba pięter: ........
liczba kondygnacji podziemnych: ........
klatki:........szt
liczba lokali: ..... szt
liczba piwnic : ..... szt, status: ...........  (własność ?, nieruchomość wspólna ?)
w tym użytkowe:      .... szt
liczba mieszkańców:  .............osób
wezły ciepła:  ............. szt
kotłownia:. .......... ( rodzaj paliwa)
wodomierze:        ..........szt
podzielniki ciepła .........szt
ciepłomierze:        ..........szt
wentylacja:. .......... ( rodzaj)
klimatyzacja: :. ..........
windy: ...........szt.
anteny zbiorcze............szt
altana śmietnikowa: .............szt
komora zsypowa:  .............   szt

inne istotne informacje dotyczące wyposażenia, instalacji i organizacji zarządzania:

monitoring ........................
instalacja alarmowa ........................
instalacja p.poż ........................
domofony..........................
ochrona..............................
ogrodzenie ........................
bramy,  furtki...........
automatyka bramy, szlabany, ........... 
miejsca postojowe: ..................( ilość, własność ?, nieruchomość wspólna ?)
miejsca wygrodzone : ..................( ilość, własność ?, nieruchomość wspólna ?)
garaże-hala garażowa ................................ ( samodzielny lokal-miejsca postojowe)
parking samochodowy: ............................. (ogrodzony,  zamykany, strzeżony ?)
przejęcie dokumentacji: .......................... (od kogo?)
inne:.........................
 

Przykładowe ceny usług netto:

Administrowanie od zł 0,55 / m2 (suma powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń przynależnych) nie mniej niż zł 1350,-

Zarządzanie od zł 0,75 / m2 (suma powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń przynależnych) nie mniej niż zł 1650,-

Zakres czynności (zakładka) od A do Z

obejmuje także przejęcie nieruchomości od zarządu, utrzymywanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym w zakresie uchwalonego planu godspodarczego.

Celem zarzadzania jest osiągnięcieuzasadnionych kosztów zarządu  nieruchomością wspólną od zł 1,40 (nowe) do zł 2,30 (starsze budynki) przypadającej na 1m2 powierzchni użytkowej ( udziały).

Wycena zakresu czynności od A do Z zawiera nasze wynagrodzenie.

Przedstawiona kalkulacja może wzrosnąć o nakłady na ochronę i usługi porządkowe, których wycena jest związana z powierzchnią i infrastrykturą terenu zewnętrznego.

Wysokość zaliczki na remonty, zaproponujemy po ustaleniu stanu technicznego budynku biorąc  pod uwagę konieczne remonty w przyszłości mające na celu zmniejszenie  zużycia ciepła.
  Do chwili przyjęcia nowego planu gospodarczego wysokość zaliczek pozostają bez zmian.